> سپیدان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sepidanco.com/
عنوان انگليسى sepidanco
عنوان فارسى سپیدان
توضيحات شرکت خدمات حفاری سپیدان به منظور ارائه خدمات نوین فنی، مهندسی و تامین مواد اولیه مورد نیاز حفاری صنایع نفت و گاز کشور تاسیس شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader