> اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.easabt.gov.ir/
عنوان انگليسى easabt
عنوان فارسى اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی
توضيحات براساس قوانین و مقررات موجود،تثبیت، استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق قوانین و مقررات ذیربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت قانونی از آن ها و اجرای مفاد اسناد رسمی از جمله مهمترین اهداف پیش بینی شده برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader