تحلیلگران عصر اطلاعات، نشریه ای است اطلاع رسان و تحلیلگر و قصد کرده است چشم تیزبین و دیده بان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد.