آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hvac.ir
عنوان انگليسى hvac
عنوان فارسى تهویه و مطبوع
توضيحات سایت تهویه مطبوع با هدف اطلاع رسانی کامل در زمینه تجهیزات و علم حرارت و برودت راه اندازی شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader