> انجمن بین المللی نجوم
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iau.org
عنوان انگليسى Union Astronomique Internationale
عنوان فارسى انجمن بین المللی نجوم
توضيحات این شبکه ، اطلاعات و منابع مطالعاتی گسترده‌ای را در رابطه با علم نجوم به کاربران ارائه می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader