> تقویم نجومی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cosmobrain.com
عنوان فارسى تقویم نجومی
توضيحات این سایت شما را با تقویم نجومی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با صور فلکی مختلف آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی را درباره‌ی ۵۰ ستاره از درخشان‌ترین ستاره‌ها و ۵۰ ستاره از نزدیک‌ترین ستاره‌ها به دست آورند. کتاب‌فروشی Online این سایت بهترین کتاب‌های چاپ شده در این زمینه را به شما عرضه می‌کند. از طریق موتور جستجوگر این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی موضوعات نجومی مختلف به دست آورید. این سایت شما را به لینک‌های جالبی در این زمینه متصل می‌کند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader