شرکت کهن چرم با تکیه بر تجربه فراوان و ارزشمند بزرگان خود و برپایه دانش روز آمد ، در سال 1368 فعالیت خویش را در بخش صنایع تکمیلی چرم آغاز نمود. تهیه و تولید محصولات چرمی ‌متمایز و با کیفیت جهانی ‌برای ‌تامین خواسته کسانی ‌که خواهان محصولات خاص و متمایز می‌باشند و ایجاد فروشگاههای ‌زنجیره- ای ‌تخصصی ‌کیف و کفش و محصولات چرمی‌در ایران و سایر کشورهای جهان، شرکت کهن چرم در راستای دستیابی به اهداف‌تعیین شده دست به تحقیقات و تلاش گسترده ای‌زده و با تکیه بر نیروی‌انسانی متخصص وخلاق و مدیران تحصیلکرده و آگاه به دانش مارکتینگ ، در زمینه بسته بندی‌و تنوع محصول و تهیه چرمهای با کیفیت بسیار بالا به پیشرفتهای چشمگیری نایل آمده و به لطف خداوند قدم به عرصه بازارهای جهانی علی‌الخصوص اروپا گذاشته است.