پایگاه اطلاع رسانی ندای مشاور کاملاً مستقل بوده و به هیچ سازمان، اداره یا موسسه ای وابستگی نداشته و بصورت داوطلبانه برای ارائه ی خدمات( رایگان اینترنتی)جهت تامین اهداف زیر شروع به کار نموده است:<br /> 1.کمک به سلامت اجتماعی و ارتقاء بهداشت روانی شهروندان و هموطنان از طریق ارائه ی مطالب علمی در زمینه ی موضوعات مختلف علوم تربیتی و روانشناسی.<br /> 2.ارائه ی خدمات مشاوره ای به نوجوانان و جوانان در زمینه ی مسائل و مشکلات فردی و رفتاری.<br /> 3.ارائه ی خدمات مشاوره ای به دانش آموزان در زمینه ی مسائل و مشکلات درسی و تحصیلی.<br /> 4. ارائه ی خدمات مشاوره ای به خانواده ها در زمینه ی مسائل تربیتی فرزندان و غیره .