> رصدخانه‌ی کمپ‌تون
آفتاب
نشانى اينترنتى http://cossc.gsfc.nasa.gov
عنوان فارسى رصدخانه‌ی کمپ‌تون
توضيحات این سایت متعلق به رصدخانه‌ی کمپ‌تون می‌باشد که از اشعه‌ی گاما در مشاهدات خود استفاده می‌نماید. این مرکز با استفاده از ماهواره‌های بسیار پیچیده به مشاهده‌ی تمام گیتی می‌پردازد. هم‌چنین منابع اطلاعاتی و آرشیو بزرگی از مباحث نجومی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader