سایت فرمانداری شهرستان کوثر شامل شهرداری و شورای شهر، بازدید از شهر، سازمانها و ادارات می‌باشد.