دانشکده مهندسی مکانیک در سال ۱۳۴۵ و همزمان با تاسیس دانشگاه، با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به کار کرد. در سال ۱۳۵۰ گروه سازه از دانشکده مهندسی مکانیک جدا شد و تحت عنوان دانشکده مهندسی سازه (از سال ۱۳۶۱ مهندسی عمران) شروع به فعالیت کرد. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها، رشته مهندسی مکانیک به دو گرایش حرارت و سیالات و طراحی جامدات تقسیم شد. در سال ۱۳۶۶ گرایشهای مهندسی دریا و مهندسی هوافضا در دانشکده راه اندازی شده و شروع به پذیرش دانشجو کردند.