> شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.caspianiec.com
عنوان انگليسى caspianiec
عنوان فارسى شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین
توضيحات شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین با در نظر گرفتن فضای عمومی کشور، به‌ویژه فراهم شدن زمینه‌های حضور فعال بخش خصوصی در امر تشکیل و برگزاری نمایشگاه‌ها، در سال 1383 با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تأسیس و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی، راه‌های ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز کشور، اولین پروژه‌ی این شرکت در زمینه‌ی ایجاد مراکز نمایشگاهی در استان زنجان اجرا گردید. تشویق و همکاری مسؤولین محلی باعث شد که فضایی بالغ بر 22 هکتار در شمال شهر زنجان، منطقه‌ی گاوازنگ که مشرف به شهر می‌باشد، در اختیار شرکت کاسپین قرار گیرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader