> مرکز رصدخانه‌ی ایستگاه ناسا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://astrwww.astr.cwru.edu
عنوان فارسى مرکز رصدخانه‌ی ایستگاه ناسا
توضيحات این سایت متعلق به مرکز رصدخانه‌ی ایستگاه ناسا می‌باشد که در نزدیکی چاردون در ۳۰ کیلومتری غربی کلولند واقع شده است. بخشی از اطلاعات ارائه شده ، منابع اطلاعاتی ستاره‌شناسی و مطالعاتی در این زمینه می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader