طراحان این گروه با سابقه دیرین بعنوان یکی از اولین طراحان وب سایت در ایران از سال 1376 فعالیت خود را در شبکه اطلاع رسانی عابدی ( دومین شبکه خصوصی در ایران ) آغاز نمودند و طی چهار سال همراهی با این شبکه وب سایت عظیمی با بیش از بیست و پنج بانک اطلاعاتی و 12000 صفحه وب و 6/1 گیگا بایت اطلاعات را طراحی نمودند.