شرکت تش آوا طی بیش از پنج سال فعالیت خود در حمل ونقل بین المللی، با تکیه بر حمل ونقل محمولات ترکیبی و کانونشنال از مبادی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) به قلمرو جمهوری اسلامی ایران و بالعکس و همچنین بصورت ترانزیت، به مقاصد مختلف در خارج از کشور از جمله کشورهای منطقه همانند افغانستان، هندوستان و امارات متحده عربی با بکارگیری شبکه راه‌آهن (CIS) و شبکه راه‌آهن ایران و بالعکس و سایر روشهای حمل و نقل از جمله کامیون، کشتی و هواپیما خدمات وسیعی را به مشتریان خود ارائه داده است.