تیم طراحی و برنامه نویسی ایران دیتا با همکاری گروه طراحان اروم دیتا، متشکل از مهندسین نرم افزار و طراحان مجرب، آماده انجام پروژه های طراحی و برنامه نویسی وب سایت سازمانها، شرکتها و اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.