> کهکشان راه‌شیری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://adc.gsfc.nasa.gov
عنوان فارسى کهکشان راه‌شیری
توضيحات این سایت به ارائه‌ی مجموعه اطلاعاتی در زمینه‌ی کهکشان راه‌شیری می‌پردازد تا از این طریق تصاویر این منظومه را در مناطقی با طول موج‌های مختلف متصور سازد. هدف از این سایت ارائه و شرح چگونگی استفاده از طیف‌های الکترومغناطیسی مورد استفاده‌ی نجوم‌شناسان ، به منظور یادگیری در زمینه‌ی شکل ، اندازه و ترکیب کهکشان راه شیری می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader