> بخش نجوم رصدخانه‌ی وابسته به نیروی دریاییusa
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ad.usno.navy.mil
عنوان فارسى بخش نجوم رصدخانه‌ی وابسته به نیروی دریاییusa
توضيحات این سایت متعلق به بخش نجوم رصدخانه‌ی وابسته به نیروی دریایی در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که به تعیین موقعیت‌های بنیادین ، حرکات و فواصل میان اجرام آسمانی تعیین شده ، می‌پردازد. مشاهداتی توسط ابزار ستاره‌شناسی صورت می‌گیرد که در ادامه‌ی تحقیقات بر روی خصوصیات این اجرام و تشخیص موقعیت آنها مؤثر می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader