شرکت آرین طب سپاهان در سال ۱۳۸۲ توسط جمعی از متخصصین علوم پزشکی و دارویی کشور و با هدف خدمت رسانی در عرصه دارویی ، بهداشتی و غذایی با شماره ثبت ۲۰۵۸۰۴ به وجود آمد. اهداف اصلی شرکت، واردات، صادرات، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به خصوص کالاهای پزشکی، دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی می باشد.