آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.badisaz.com
عنوان انگليسى Badisaz Group
عنوان فارسى گروه تولیدی و بازرگانی بادی‌ساز
توضيحات گروه تولیدی بادی ساز واردات و فروش وسایل تفریحی و پارکی کودکان همراه با مشاوره و راه اندازی مکانهای بازی کودک می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader