شرکت رهجو با هدف ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه شبکه‌های کامپیوتری بویژه اینترنت و با حضور تعدادی از متخصصین رشته های نرم افزار صنایع و مدیریت در سال ۸۱ تاسیس گردید. کلیه اعضای این شرکت از متخصصین مجرب نرم‌افزارهای کامپیوتری بخصوص Application های تحت وب می باشند و تا قبل از تشکیل شرکت، فعالیتهای متعددی در این زمینه داشته‌اند. با تکیه بر این پشتوانه قوی ، رهجو در مدت زمان کوتاهی توانسته است جایگاه مناسبی را در صنعتIT کشور ، بخصوص در استان یزد بدست آورد، به طوری که پروژه های مهم و استراتژیکی به عهده رهجو گذارده شده است تا با کیفیت تضمین شده ای تحویل داده شود.