با خرید از این فروشگاه میتوانین سفارش خود را هر جای ایران که باشید اول تحویل گرفته سپس هزینه را پرداخت نمایید.