شرکت پیشروان اطلاع­رسانی هزاره نوین، صاحب­امتیاز نخستین شبکه خبری صنایع غذایی ایران است که فعالیت خود را در زمینه­ی اطلاع­رسانی متمرکز کرده است و از پنج سال پیش تاکنون بخش عمده توان و نیروی خود را در زمینه­ی اطلاع­رسانی صنایع غذایی به کار گرفته است. انتشار دایرکتوری چهارزبانه صنایع غذایی پان در سال های 2005 ، 2006 و اکنون ­2007 با بیش از 2000 رکورد اطلاعاتی ، تشکیل بانک اطلاعات صنایع غذایی ایران با 4000 رکورد ، انتشار دفتر تلفن همراه صنایع غذایی با 2000 رکورد ، انتشار ماهنامه تازه ، نشریه تخصصی صنایع غذایی و اقدام به تشکیل بانک متخصصین صنایع غذایی از فعالیت های شرکت در این عرصه می باشد.