آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.computersale.e-parsian.ir
عنوان انگليسى Parsian
عنوان فارسى موسسه Parsian
توضيحات این موسسه از سال 1382 شروع به کارهای تبلیغاتی نموده و به دلیل فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر و اینترنت از اواسط سال 1385، به ارائه خدمات در این زمینه نیز پرداخته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader