کتابخوان هر کتابی که بخواهید برای شما تهیه<br /> می کند. شما می توانید به صورت تلفنی و یا اینترنتی کتاب مورد نیاز خود را سفارش دهید.<br /> کتابخوان آمادگی دارد به دعوت سازمانها،نهادها،ارگانها،مدارس،دانشگاهها و ... نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی برگزار نماید.<br /> کتابخوان آمادگی دارد کتابهای مورد نیاز کتاب فروشیها، کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی را در سرتاسر کشور به سرعت تهیه کند و با شرایط مناسب در اختیار آنها قرار دهد. کتابخوان آمادگی دارد در زمینه تهیه کتاب به مراکز مختلف مشاوره دهد و لیست کتابهای مورد نیاز آنها را تهیه نماید و در اختیار آنها بگذارد.