این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت صنعتی به شماره 01/23452 از وزارت صنایع می باشد وسالیانه به تعداد ظرفیت اسمی تولید 56000 دستگاه جاروبرقی خانگی و 5600 دستگاه جاروی صنعتی در یک شیفت کاری میباشد و دارای مجوز استاندارد ملی ایران به شماره 5762 نیز میباشد.<br /> از تولیدات دیگر این شرکت می توان جاروبرقی خانگی و صنعتی و براق کننده کفش و نیز مبل شوی را نام برد را نام برد.