این سایت شامل فروشگاه روباتیک و الکترونیک انواع سرو موتور، قطعات استوک یا متفرقه، کیتهای آموزشی روباتیک، ابزار، مولتی متر و غیره می‌باشد.