فروشگاه آنلاین ایران سیستم روبوتیک عرضه کننده محصولات روبات ـ کیتهای آموزشی روبات ـ انواع پروگرمر ـ بردهای آموزشی و تخصصی و غیره می‌باشد.