سرویس های با اینترنت ماهوارهای دلیل عدم وجود بستر های مخابراتی لازم برای اریه خدمات اینترنت و یا اینترنت پرسرعت برای اریه این خدمات به کاربرانی که در اینگونه مناطق زندگی می کنند مورد استفاده قرار میگرد . در سرویسهای اینترنت ماهواره ای امکان دریافت اطلاعات تا سرعت 24 مگابیت در ثایه و ارسال اطلاعات تا 8 مگابیت در ثانیه وجود دارد. این سرویس ها به طور کلی به دودسته سرویسهای یکطرفه ماهواره ای و سرویسهای دوطرفه ماهواره ای تقسیم می‌شوند.