آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.istta.ir
عنوان انگليسى Iranian Students'Tourism & Travelling Agency
عنوان فارسى مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
توضيحات سایت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران شامل جاذبه طبیعی، جاذبه تاریخی، جاذبه اجتماعی، جاذبه فرهنگی، استان‌ها، و خدمات گردشگری و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader