شرکت مهندسی ژرف اندیشان توسعه گلستان(ژات) با همت گروهی از ‏متخصصین و مبتکرین برجسته و دارای سابقه درخشان و با هدف ایجاد ‏بستری مناسب برای طراحی و انجام طرحهای به روز صنعتی تاسیس شد. متخصین فنی این شرکت در ‏چهار گروه مهندسی الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک و ‏طراحی صنعتی سازماندهی شده اند. نیروی انسانی کارآمد پشتوانه اصلی شرکت مهندسی ژات در دستیابی به فناوری برتر میباشد.