خبر گزاری کتاب ایران، اولین و تنها خبر گزاری تخصصی کتاب است که فعالیت خود را به طور رسمی از 24 آبان ماه 1385 آغاز کرده است. این خبر گزاری، زیر نظر خانه کتاب که نهادی غیر دولتی وغیر انتفاعی است، فعالیت می کند. <br /> هدف از این فعالیت، اطلاع رسانی خبری در حوزه کتاب و کتابخوانی و سایر موضوعات مرتبط نظیر چاپ ، نشر و گرافیک است. اخبار خبر گزاری کتاب شامل خبر های داخلی و خارجی بوده که در موضوعات چاپ ونشر، دین، ادبیات، اندیشه، دانش و فن آوری، اجتماعی و سیاسی، تاریخ وجغرافیا، کودک و نوجوان و هنر بر روی پایگاه اینترنتی آن به نشانی: www.ibna.ir منتشر می شود.