سایت جهاد کشاورزی شهرستان بابل شامل بخش خبری، آموزش‌ها و مقالات، و دیگر بخشها می‌باشد.