> کار آفرینی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.karafarini.gov.ir
عنوان انگليسى Karafarini
عنوان فارسى کار آفرینی
توضيحات سایت کار آفرینی شامل جشنواره کارآفرینی، مهمترین اخبار، کارجویان، اطلاعات کارآفرینی و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader