در این سایت با مرکز فیزیک تئوری دانشگاه زوریخ آشنا می‌شوید. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان به فیزیک می‌توانند سؤالات خود را از طریق این سایت مطرح نمایند. این سایت شما را با اساتید شاغل در این مرکز آشنا می‌کند. افراد علاقه‌مند می‌توانند در سمینارها و کنفرانس‌های علمی این دانشگاه حضور یابند و به اطلاعات خود در زمینه‌ی فیزیک وسعت بخشند. از طریق این سایت می‌توانید به بسیاری از سایت‌های مفید در زمینه‌ی فیزیک متصل شوید.