شرکت مژده شیمی تولید کننده تیوب های آلومینیومی می‌باشد.