آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mec.ir
عنوان انگليسى Mechanical Engineering
عنوان فارسى انجمنهای تخصصی مهندسی مکانیک
توضيحات این سایت شامل فهرست انجمنهای تخصصی مهندسی مکانیک گرایشها، نرم‌افزارها، بازار کار و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader