این سایت شامل فهرست انجمنهای تخصصی مهندسی مکانیک گرایشها، نرم‌افزارها، بازار کار و غیره می‌باشد.