شرکت هوش مصنوعی یکی از پیشروان نرم افزارهای پردازش زبان فارسی می باشد. این شرکت در زمینه های مختلف IT مشغول فعالیت می باشد .فعالیت اصلی شرکت هوش مصنوعی تولید نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می با شد. که در این راستا این شرکت محصولات نوینی را در زمینه های هوش مصنوعی، اتوماسیون اداری، امنیتی و غیره را به جامعه ایرانی عرضه می‌نماید.