فروشگاه الکترونیکی نیک در سال 1384 جهت ارائه خدمات مربوط به فروش نرم افزارهای تخصصی، عمومی و بازی های کامپیوتری با آرشیوی بالغ بر بیش از 6500 نرم افزار و 2500 بازی افتتاح شد. مدیران فروشگاه با توجه به این واقعیت که دسترسی و جستجو برای پیدا کردن بعضی نرم افزارهای تخصصی و عمومی و حتی بعضی بازی ها کاری وقت گیر است، بر آن شدند تا یک فروشگاهی مجازی را تاسیس کنند. هم اکنون با افتتاح این پایگاه مجازی امکان دریافت لیست مجموعه بازی ها و نرم افزارها از سایت و جستجوی ساده و سریع از میان بیش از 8000 عنوان فراهم است.