این سایت به معرفی مرکز فیزیک دانشگاه برلین می‌پردازد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند از بخش تحقیقاتی این مرکز استفاده نموده و با پروژه‌های تحقیقاتی این دانشگاه آشنا شوند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید به کتابخانه‌ی این مرکز مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو نمایید. این مرکز تحقیقات وسیعی را در زمینه‌ی فیزیک فلزات ، فیزیک مولکول‌ها ، بیوفیزیک و فیزیک تئوری انجام داده است.