این سایت مربوط به یک مرکز تحقیقاتی و علمی در زمینه‌ی فیزیک می‌باشد و شما را با جدیدترین اطلاعات در علم فیزیک آشنا می‌کند. شما می‌توانید از طریق بخش جستجو و پژوهش این سایت به بسیاری از مطالب علمی فیزیک پی ببرید. این سایت شما را با مباحثی چون فیزیک فضایی ، فیزیک خورشیدی ، ستاره‌شناسی آشنا می‌کند. این مرکز اقدام به برگزاری المپیادهایی نیز در زمینه‌ی فیزیک نموده که علاقه‌مندان می‌توانند در این المپیادها شرکت کنند. این سایت شما را به بسیاری از سایت‌های مرتبط با فیزیک متصل می‌سازد. توسط این سایت می‌توانید به مجلات مختلفی در زمینه‌ی فیزیک دسترسی داشته باشید.