> شرکت نرم افزاری پندار
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pendarsoft.com
عنوان انگليسى Pendar Soft Co.
عنوان فارسى شرکت نرم افزاری پندار
توضيحات این شرکت به فعالیت در زمینه راه اندازی سیستمهای جامع و خاص اطلاعاتی، طراحی شبکه های محلی و بین المللی، سخت افزار، نرم افزار می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader