این شرکت به فعالیت در زمینه راه اندازی سیستمهای جامع و خاص اطلاعاتی، طراحی شبکه های محلی و بین المللی، سخت افزار، نرم افزار می پردازد.