شرکت میثاق نوین تولید و عرضه کننده نرم‌افزارهای علوم اسلامی می‌باشد.