شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 8646 مورخه 73/3/22 با سرمایه اولیه 2.000.000.000 ریال با هدف سرمایه گذاری در صنعت گردشگری تاسیس گردید و فعالیت های خود را در شهر مشهد مقدس و جزیره کیش آغاز نمود.در ادامه با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی استان مازنداران ، سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در استان مازنداران نیز به فعالیت این شرکت افزوده شد.