پرشین دانلود فعالیت خود را در زمینه دانلود کردن نرم افزار آغاز کرده است . از دیگر فعالیتهای این سایت طراحی وب، برنامه نویسی، آموزش، کتاب الکترونیکی و غیره می‌باشد.