آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.nv-commerce.com
عنوان انگليسى Victory International Commerce
عنوان فارسى بازرگانی بین المللی فتح
توضيحات بازرگانی بین المللی فتح از سال 1384 به پشتوانه تجربیات مدیریت و کارکنان موسسه و با هدف بازاریابی و صادرات در زمینه محصولات کشاورزی و صنعتی اغاز به کار نموده و با انتخاب سازندگانی که قادر به تولید محصولات مطابق استانداردهای باشند اقدام به بازاریابی و صادرات محصولات نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader