گروه صنعتی چرخش اولین و تولید کننده AHX-MB-KM-H و غیره می‌باشد.