چهارگاه پایگاه خبری موسیقی ایرانی می‌باشد. این سایت مجالی است برای نوشتن و پرداختن به موسیقی، مجالی برای هر کس که دلش می‌خواهد از موسیقی بخواند و البته بنویسد. بهتر بگویم یکفضای گفت‌وگوی جدید برای علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی. در این بین هم اگر خبری، گزارشی، نقدی، گفت‌وگویی منعکس کردیم، همه و همه بهانه‌ای می‌شود برای این که چهارگاه به روز باشد، جان تازه‌ای بگیرد و مانا باشد.